• XE ĐUA
  • NĂM SAO

Phương thức đặt cược

1. Cược chỉ định số xe từ 1 đến 10

Mỗi số xe là sự kết hợp của cá cược, đặt cược vào số xe tương ứng với địa điểm được đặt được coi là người chiến thắng, và các tình huống khác được coi là không.

Ví dụ: đặt cược rằng xe số 1 là nhà vô địch, và kết quả của kết quả xổ số là xe số 1 là nhà vô địch, tức là trúng thưởng.

2. Cược hai bên hạng nhất ~ hạng mười: đề cập đến tỷ lệ cược, đôi, lớn nhỏ từ nhà vô địch đến hạng mười.

Lẻ và Chẵn: Số lẻ được gọi là đơn, chẳng hạn như: 1, 3, 5, 7, 9 và số chẵn được gọi là đôi, chẳng hạn như: 2, 4, 6, 8, 10. Đặt cược vào số xe tương ứng với cược đơn hoặc cược đôi được coi là thắng, ngược lại thì coi như không.

Ví dụ: đặt cược rằng nhà vô địch là đôi, và kết quả chiến thắng là xe số 2.

Lớn và nhỏ: số rút ra lớn hơn hoặc bằng 6 và số nhỏ hơn hoặc bằng 5. Cược số xe tương ứng với mức cược coi như thắng, ngược lại coi như không thắng.

Ví dụ: đặt cược nhà vô địch lớn và kết quả thắng là xe số 6.

3. Cược 1 ~ 5 Rồng Hổ

Rồng / Hổ vô địch: Số ô tô ở "vị trí đầu tiên" lớn hơn số ô tô ở "vị trí thứ mười" là [Rồng] chiến thắng, nếu không thì được coi là [Hổ] chiến thắng.

Á quân Rồng / Hổ: Số xe "về nhì" lớn hơn số xe "về thứ chín" là [Rồng] thắng, và ngược lại ít hơn [Hổ] thắng.

Rồng / hổ hạng ba: Số ô tô ở vị trí thứ ba lớn hơn số ô tô ở vị trí thứ tám là [Rồng] thắng, và ngược lại ít hơn [hổ] thắng.

Vị trí thứ tư rồng / hổ: Số xe ở "vị trí thứ tư" lớn hơn số ô tô ở "vị trí thứ bảy" được coi là người chiến thắng [Rồng], nếu không được coi là người chiến thắng [Con hổ].

Vị trí thứ năm rồng / hổ: Số ô tô ở vị trí thứ năm lớn hơn số ô tô ở vị trí thứ sáu là [Rồng] thắng, nếu không thì được coi là [Hổ] thắng.

4. Số xe vô địch + số xe về nhì = nhà vô địch và giá trị phụ

Guanya và Lẻ / Chẵn: Cược có một cược duy nhất trên cược "Đơn" được coi là cược thắng, cược kép được coi là thắng và các cược còn lại được coi là không hòa.

Vương miện và Tổng châu Á: Khi “Vương miện và Tổng châu Á” lớn hơn 11, các cược “lớn” sẽ được coi là thắng, các cược đặt “nhỏ” khi nhỏ hơn hoặc bằng 11 được coi là thắng, và các cược còn lại được coi là không.

Chỉ định Guanyahe: Kết quả có thể xảy ra của “Giá trị hòa hợp Guyahe” là 3-19. Những người trúng số “Hòa âm Crown Yahe” tương ứng sẽ được coi là chiến thắng và những người còn lại sẽ được coi là không thắng.

Xổ số VR   |   Nền trò chơi   |   Quy tắc
Tất cả các vé trúng thưởng phải được đổi ở tiểu bang / khu vực pháp lý mà chúng được bán.
Bản quyền © 1997-2020 Đã đăng ký Bản quyền.